De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken  en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de  toepasselijkheid van deze disclaimer.  Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten Op de inhoud en vormgeving van deze site (www.motorlandnederland.nl) is eigendom van Racing-Media Solutions (RMS) en de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan RMS en/of diens partners en worden met toestemming van onze partners getoond of bij niet partners gebruikt door RMS zonder financieel gewin ter informatie van de gebruiker, en worden beschermd door (internationale) wetgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s, of de inhoud daarvan (ook met bronvermelding) waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi)commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van RMS te worden verkregen en/of onze partners of niet partners. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website. Uitsluiting van aansprakelijkheid Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De redactie van de motorlandnederland.nl spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. RMS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op wat voor manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of juistheid van de aangeboden informatie op deze website. RMS sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor: • de op haar website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan; • (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek aan de website, of het tijdelijk niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Koppelingen naar websites van derden Deze RMS website kan koppelingen/hyperlinks bevatten naar website van derden. Sommige zijn partner van motorlandnederland.nl en andere zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd zonder financieel gewin van RMS. RMS heeft geen zeggenschap over deze sites. RMS is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit. Cookies Motorlandnederland.nl maakt géén gebruik van het plaatsen van cookies. Toepasselijkheid Deze disclaimer is van toepassing op motorlandnederland.nl, eigendom van RMS. Door deze site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van deze RMS website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar info@racing-mediasolutions.com.
Over MOTORLANDNEDERLAND.NL Partner MLN worden Disclaimer Over MOTORLANDNEDERLAND.NL Partner MLN worden Disclaimer
isclaimer
motorlandlimburg.nl
D
Home Webshops Motorroutes Motorclubs Motorreizen Verzekeringen Nieuwsbrieven Contact Home Webshops Motorroutes Motorclubs Motorreizen Verzekeringen Nieuwsbrieven Contact
DE WEBSITES VOOR MOTORRIJDEND NEDERLAND!

© Copyright 2016-2017  MOTORLANDNEDERLAND.NL, designed by Racing-Media Solutions. Alle rechten voorbehouden.

<